Titkárság:22/500 231
Porta: 22/312 072 22/501 648
Fax: 22/500 290
OM:040659

Alapítvány:

Kulturált Ifjúságért Alapítvány
Adószáma: 18482148-1-07
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.


Székhelyintézmény:


Székesfehérvári József Attila Középskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchényi u. 13.

Székesfehérvári

József Attila
Középiskolai Kollégium


Nemes Nagy Ágnes
Kollégiuma

Cím:8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
E-mail:intezmeny@nemesnagy-koll.sulinet.hu
Szállás:szallas@nemesnagy-koll.sulinet.hu

Korrepetálások

Tanári segítség az alábbi tárgyakból vehető igénybe a 2018/2019-es tanévben.

Reál szak Humán szak
Matematika Angol nyelv
Kémia Német nyelv
Fizika Magyar irodalom
Földrajz Magyar nyelvtan
Informatika Orosz nyelv
Biológia Történelem
Testnevelés Etika
Egészségtan Könyvtári ismeretek
helyesìrás