Titkárság:22/500 231
Porta: 22/312 072 22/501 648
Fax: 22/500 290
OM:040659

Alapítvány:

Kulturált Ifjúságért Alapítvány
Adószáma: 18482148-1-07
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.


Fenntartó:

Székesfehérvári Tankerületi Központ
8000 Székesfehérvár
Petőfi út 5.I.em
Telefon: +36 (22) 795-240 E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

Székhelyintézmény:


Székesfehérvári József Attila Középskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchényi u. 13.Székesfehérvári József Attila


Középiskolai Kollégium


Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma

Cím:8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
E-mail:intezmeny@nemesnagy-koll.sulinet.hu
Szállás:szallas@nemesnagy-koll.sulinet.hu

Környezetvédelmi világnap

június 5.

Kollégiumunk mint örökös ökoiskola elkötelezett a környezetvédelem ügye mellett. 1972. június 5-től 16-ig tartották Stockholmban az ENSZ első, Ember és bioszféra címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet még abban az évben határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét.

A világnap fő feladata, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

Erre hivatott környezetszennyezésről szóló kvízünk is, tele sokkoló ténnyel. Gondoltad volna, hogy ennyire vészes a helyzet?

Angeli Marianna tanárnőEszedbe jutnak napi rendszerességgel az alábbi kérdések?

Letesztelheted magad ,mennyire vagy környezettudatos.

Ivanyenko Éva tanárnőNemzeti Összetartozás Napja

Június 4.

Kereken száz esztendeje annak, hogy 1920. június 4-én aláírták a trianoni békeszerződést, amelyet a magyar történelem egyik legnagyobb traumájaként tartunk számon. Emlékezete máig átszövi mindennapjainkat. Száz éve Magyarországon ezen a napon gyászszünetet rendeltek el, megszólaltak a szirénák, zúgtak a harangok, a zászlókat félárbocra eresztették. A vesztes világháborút követően a magyar békedelegáció aláírta az ország sorsát megpecsételő trianoni békeszerződést, amely gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele lett. 1920-ban a történelmi Magyarország addigi formájában megszűnt létezni. Az átszabott Európában a Magyar Királyság területének 72, lakosságnak 64 százaléka került az új határokon kívülre. A nemzeti vagyon nagy hányada is elveszett. A kiemelkedő természeti értékeknek, a magyar történelem kultúrkincseinek, a világi és egyházi épített örökség számos remeke szintén az utódállamok területére került.

Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: "a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme" .

A trianoni békeszerződésről készült videót Ide kattintva nézheted meg!

Takács Annamária tanárnő közössége

Pályázati felhívás

5 kategória:

1. olvasás és könyvajánló 2. versillusztrálás 3. képzőművészeti alkotás 4. vers- és novellaírás 5. interjú

Székesfehérvár - vetélkedő

Május 18.

Kedves Kollégista Diákjaink!

Kollégiumunkban a májusi programok egyike a Székesfehérvár-vetélkedő.

Idén minden kicsit más. Most, hogy olyan sokáig ti sem jártatok errefelé, reméljük, azért kicsit hiányzik az itteni lét is. S abban is bízunk, hogy a várost is megkedvelitek és, hogy benne már van, vagy lesz kedvenc helyetek (egy utca, egy pad, egy épület stb.) valahol!

A vetélkedő helyett egy kis játékra hívunk benneteket, ha van kedvetek, időtök próbáljatok szerencsét!

Székesfehérvár - játék I

Székesfehérvár - játék II.

Szabó Zsuzsa és Vasi Krisztina tanárnő

Tisztelt Szülők, Gondviselők! Kedves leendő és régi kollégistáink!

Május 13.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a kollégiumi beiratkozás menetén is szükséges volt változtatnunk. Amennyiben kérik gyermekük felvételét a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumba a 2020-2021-es tanévre, kérem, hogy töltsék le, nyomtassák ki az alábbi felvételi dokumentumokat (Felvételi kérelem, Felvételi adatlap, Egészségügyi törzslap ) és eredeti példányban, hiánytalanul kitöltve postai úton juttassák el a kollégium címére (Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.) 2020. június 15-ig.

(Régi kollégistáinknak az egészségügyi törzslap kitöltetése nem kötelező.)

A kollégiumi étkezés igényléséről ide kattintva találják az igényléshez szükséges nyomtatványokat és egyéb fontos információkat. A kollégiumi felvételi és az étkezés igénylő dokumentumok egy borítékban érkezhetnek az intézmény címére, nem kell külön-külön küldeni őket.

Kérem, hogy ha rendelkeznek Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezménnyel, vagy gyermekük tartós beteg, az erről szóló határozat/igazolás másolatát is csatolják. A kedvezményre jogosító igazolások leadási határideje 2020. augusztus 1. Az állami iskolába járó diákoknak a kollégiumi ellátás ingyenes, csak az étkezés térítésköteles. A nem állami iskolába járó tanulók kollégiumi térítési díjat is kell fizetniük. Ennek mértéke az alábbi táblázatban megtekinthető (2019-2020-as tanévre vonatkozóan). A kollégium épületének személyes megtekintésére jelenleg nincsen lehetőség. Amennyiben további információkat szeretnének kapni a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban, kollégáim készséggel várják kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: intezmeny@nemesnagy-koll.sulinet.hu tel.: 22/500-231 Folyamatosan frissített információkkal itt a honlapon, illetve a kollégium facebook oldalán (Székesfehérvári JAKK Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma) várjuk Önöket!

Nyikusné Tatai Szilvia

tagintézmény-vezető

Üzenet a ballagóknak

Április 30.

Kedves Ballagó Kollégista Diákjaink!

Emlékezzetek vissza a nőnapi szerenádok ablakokból kivilágított fény szívére! Ez a legkedvesebb kép, ami elsőként eszembe jut, ha egy beszélgetésben a Nemes Nagy Ágnes Kollégium kerül szóba. Hogy miért is? Mert ez a szív nagy-nagy jelentőséggel bír az itt lakók és az itt dolgozók számára, és számtalan dolgot jelképez, ami a nemesnagyos szellemiség maga: jelképezi a hagyományaink ápolását és tiszteletét, hiszen minden év márciusában felvillan a szív a várva várt pillanatban; jelképezi az összetartozást és azt a családias légkört,amit folyamatosan igyekszünk biztosítani nektek; jelképezi azt a fantasztikus együttműködést, amit közel 400 diák, 21 pedagógus, 14 nevelést segítő és technikai munkatárs képes magas színvonalon megvalósítani úgy, hogy még az országos sajtó is csodájára jár.

És mit jelképez még ez a szív? Legfőképp azt, hogy élet van a kollégiumban! Hogy itt vagytok velünk! És együtt, hihetetlen dolgokra vagyunk képesek!

Éppen ezért nehéz most ez az időszak. Hiszen nincs szomorúbb látvány most számomra, mint az üresen tátongó kollégium hatalmas épülete.

Ballagásra készülnénk most. Feldíszítve állna a lépcsőház, és a szobáitok telis-tele lennének gyönyörű virágokkal...idézetek mindenhol..., amit a ballagtató csoportok adtak volna útravalónak Nektek a kis tarisznyával együtt. Miután a 9. emeletről végigvonulna az ünnepi ruhába öltözött sorfal előtt a szép, okos és nagyon csinos végzős ifjú hölgyek sora, az ebédlőben beszédet mondanék. Tudjátok: csak rövidet!

Majd közösen látnánk hozzá a direkt erre az alkalomra rendelt ünnepi vacsorához. Közben az elmúlt évek rendezvényein készült fotókat nézegetnénk, halk aláfestő zene mellett.

De jó is volna!

Most azonban csak annyit szeretnék üzenni nektek - munkatársaim nevében is - hogy nagyon hiányoztok! Ezekben a zaklatott napokban még többet emlegetjük a végzős kollégistákat és még többet gondolunk rátok! Azt remélem, hogy szeretettel gondoltok majd vissza az itt töltött szép és küzdelmes napokra egyaránt. A kamasz éveitekre, melyeket a Nemes Nagy Ágnes Kollégium falai között töltöttetek el. A szemünk előtt váltatok szeleburdi lánykákból felnőtt, felelősségteljes, komoly és megbízható fiatal felnőtté. Éppen ezért csak biztatni tudlak Titeket! Higgyetek magatokban! Mi ismerünk Benneteket, és tudjuk, hogy sikerülni fog! Sok nehéz helyzetet átéltünk együtt. Egy kollégistának ne sikerülne!? Olyan nincs! Mi hiszünk Bennetek! És itt állunk mögöttetek! Továbbra is keressetek minket bizalommal! És ne feledjétek: a Nemes Nagy Ágnes Kollégium mindenkit szeretettel visszavár!

Nyikusné Tatai Szilvia

tagintézmény-vezető


Üzeneteinket fogadjátok sok szeretettel a Nemes Nagy Ágnes Kollégium Munkatársaitól!Búcsúlevél magamnak

Este tíz. Ülök a szobában egyedül. Fáradt vagyok, ennek ellenére mégis, most van itt az a Pont.

Kedves Magam!

Búcsúzom. Még épphogy csak megcsapott a január és a félév végének szele, de tudom az elkövetkezendő nagy hajrá magával fog ragadni, és majd csak a ballagáson eszmélek föl, vége.

Nem is tudom, hol kezdjem azt a listát, amit fejben már összeszedtem, hisz négy év hosszú idő. Búcsúzom először a sulitól, ami megadta a jó irányt, merre is folytassam az életemet. Hisz, ha nem lett volna ez a szak, sose ismertem volna meg az osztálytársaim, a tanáraimat és végső soron saját magamat. Sokkal többet fogok kapni ettől a helytől, mint egy papírt. Barátságokat kaptam, telefonszámokat, amiket bármikor felhívhatok, egy kávéra, de segítségért is. Összességében harminchárom tükörben nézhettem magamat mindennap, annak érdekében, hogy a lehető legjobb lehessek. Persze nem volt minden nap idilli, de az ember ezeket ilyenkor elfelejti, hisz most búcsúzom.

A lista következő tagja a második otthonom. Drága, öreg Kollégium, ugye nem haragszol, ha lassan kirepülök? Búcsúzom a sok szabályodtól, a mosolygós arcoktól, főleg D.-től, aki már majd három éve aranyozza be a mindennapjaimat. Mindig meghallgatott, mellettem volt, tanácsot adott. Búcsúzom azoktól is, akik nem kedvelnek már, vagy sose kedveltek. Köszönöm, hogy nem hagytatok tovább a rózsaszín világomban és búcsúzom a nagy szerelmektől is, akik neve már mindig megtalálható lesz valamelyik szobában, ahol laktam. Sokszor elképzelni se tudjuk, mekkora hatással vagyunk egymásra egyetlen szóval, mondattal, vagy akár csak egy fél mosollyal. Talán, akiket felsoroltam, se tudják, vagy csak sejtik.

Most te jössz. Ne csodálkozz, hosszú szakasz záródik le, kicsit tőled, magamtól is el kell búcsúznom. Hisz hol van már az a lilaharisnya, aki annak idején voltam? Levette a lilaharisnyáját - most már csak néha egyszarvús pulcsiban látható - és felnőtt. Megtanult kiállni magáért, egyre jobban kiismeri magát és a saját erejét. Egy olyan útra lép, amit mindig is kívántam neki. Tudom, kicsit szorongsz, de ez normális. Még mindig meglepődsz, mikor már felnőttként emlegetnek, de szokj hozzá. Te is, mint mindenki, felnőttél. Búcsúzom harisnyás, elvarázsolt önmagamtól, de nem felejtem. Belelépek a piros cipőmbe, ami segít majd a sárga úton és elindulok.

Milák Tünde

végzős diák

HÁZIREND-KIEGÉSZÍTÉS az írásbeli érettségi idejére

Április 27.

Az alábbi jogi normák a kollégium meglévő Házirendjét kiegészítik, a szigorúbb szabályok az eredeti Házirendben foglaltakat felülíják. A jelen kiegészítésben nem szabályozott elemek az eredeti Házirend szerint érvényben vannak.Tovább...

A Föld napja

Április 22.

Föld napja kvíz - Mindent tudsz a Földről?

Te vajon mennyit tudsz a Földről?

E tavaszi hónapban kiemelten fontos a környezetünket érintő problémákról együttgondolkodni.

Természetesen vetélkedőkkel és játékos feladatokkal is megtehetjük mindezt.

A következő tesztsorral felmérhető, ki mennyire van tisztában alapvető ismeretekkel a bolygónkat illetően.

Jó munkát kìvánunk hozzá!

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

Április 16.

Fahidi Éva

Fahidi-Pusztai Éva (születési neve: Fahidi Éva) (Debrecen, 1925. október 22.-) magyar kortárs szemtanú, ìró, a holokauszt túlélője.

"...aki visszajött Auschwitz-Birkenauból, annak két élete van: egy élete Auschwitz előtt, és egy élete Birkenau után." Tovább...


Mezei Mónika történelemtanár rendhagyó történelemórája a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján. Ide kattintva nézheted meg!

KEDVES ÁLTALÁNOS - ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK!

Egy rövid esszé-versenyre invitálunk benneteket. A történelemóra megtekintése után kérjük, ìrjátok meg nekünk 1 oldalban, hogy mit gondoltok az alábbi kérdések egyikéről:

1. Hogyan lehetett megküzdeni a szabadság elvesztésével a gettóban élő embereknek? VAGY

2. Fontos-e megemlékezni a holokausztról még az események után 75 évvel is?

A legtartalmasabb 5-5 ìrást két kategóriában (általános- és középiskolások) ajándékokkal dìjazzuk.

HATÁRIDŐ: 2020. MÁJUS 16.

Az esszéket az oktatas@hdke e-mail cìmre várjuk. Eredményes versenyzést kìvánunk!

Holokauszt Emlékközpont.


A magyar költészet napja

Április 11.

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesìtmény mind a költőutódok, mind a művészettel foglalkozók számára. Ebből az alkalomból ajánlom a következő verset!

Forrás:Wikipédia

Kép:Wikimedia

Tanulást segítő segédanyagok

Március 23.

Tanulást segítő segédanyagokat Itt lehet elérni!

Sajátos "iskolába járás"

Március 17.

Kedves Kollégisták!

Furcsa helyzet van most, ilyen sajátos "iskolába járást" eddig még nem ismert a világ. Biztosan nektek is sok kérdést vetnek fel ezek az új hétköznapok.

Egy biztos, tanulni mindig, minden körülmények között lehet és kell is. Hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy minél jobban megismerje a világot, a környezetet, az embereket, minél jobban tudjon boldogulni a világban és minél hasznosabb tudjon lenni maga és a többiek számára. Ehhez pedig sok mindent kell tudni. Nem csak az iskola épülete tudja biztosìtani a tanulást. Most otthon lehettek és otthon kell haladnotok előre a tudás megszerzésében.

Lassan-lassan be fog indulni ez a sajátos életforma, megszokjátok, hogy a tanárokkal csak a virtuális világban találkoztok. Az iskolai tanárok igyekeznek nektek segìteni abban, hogy ezt a tanévet is sikeresen be tujátok fejezni, illetve az érettségire készülők is sikeres vizsgákat tegyenek.

Mivel ti még most is kollégisták vagytok, mi sem hagyunk magatokra benneteket. Ahogy már a koliban is megszokhattátok, kaptok tőlünk tantárgyi segìtséget is, ha arra van szükségetek, de segìtünk eligazodni az élet minden kérdésében. Szeretnénk ezt a segìtséget továbbra is fenntartani számotokra, ráadásul nagyon egyénre szabottan. Ti döntitek el, hogy éppen melyik tantárgyban kell segìtség, vagy milyen nehézségbe ütköztetek, amit megosztanátok egy segìtő tanárral. Azt is ti döntitek el, hogy mikor veszitek igénybe a segìtséget és azt is, hogy melyik pedagógushoz fordulhattok.

Az alábbi táblázatba összefoglaltuk nektek téma szerint, hogy ki miben mikor tud segìteni. A csoportvezető tanárotok pedig minden egyéb problémában szìvesen gondolkodik veletek együtt, igyekszik tanácsokat, útmutatásokat adni.

Használjátok ki okosan ezeket a sajátos lehetőségeket, amelyek a rendelkezésetekre állnak. Mindezt részletesebben a csoportvezető tanárotokkal is megbeszélhetitek, ő megszólìt téged és akár facebookon, vagy más csatornán keresztül is működtethető a kapcsolat.

Jó munkát, ügyes időbeosztást és hasznos együttgondolkodást kìvánok nektek... ne feledjétek, segìteni szeretnénk, de segìteni csak annak tudunk, aki maga is akarja. Bizalommal forduljatok hozzánk!

Üdvözlettel

Székesfehérvár; 2020. 03. 17.

Nagy Kálmán

koll. igazgató

Tisztelt Szülők, Érdeklődők!

A honlapunkon kívül kollégiummal kapcsolatos naprakész, folyamatosan frissìtett információkat a következő oldalon érhetik el! Kérjük, kedveljék kollégiumunk hivatalos facebook oldalát!

Tantermen kívüi digitális munkarend

Március 15.