Titkárság:22/500 231
Porta: 22/312 072 22/501 648
Fax: 22/500 290
OM:040659

Alapítvány:

Kulturált Ifjúságért Alapítvány
Adószáma: 18482148-1-07
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.

Fenntartó:

Székesfehérvári Tankerületi Központ
8000 Székesfehérvár
Petőfi út 5.I.em
Telefon: +36 (22) 795-240 E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

Székhelyintézmény:


Székesfehérvári József Attila Középskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchényi u. 13.Székesfehérvári József Attila


Középiskolai Kollégium


Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma

Cím:8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
E-mail:intezmeny@nemesnagy-koll.edu.hu
Szállás:szallas@nemesnagy-koll.edu.hu

DÖK

Önálló szervezeti és működési szabályzattal rendelkező, részben autonóm választott szervezet. Az intézményi diákönkormányzattal együttműködési jogot gyakorol.

 

Szervezeti felépítése szerint kétszintű :

 • kollégiumi vezetés,
 • csoportképviselők, élén a diákönkormányzat választott elnöke áll.

Főbb tevékenységi területei:

 • A DÖK működési feltételeinek biztosítása ( éves munkaterv, stb.)
 • Közgyűlések és a DÖK-választás szervezése
 • Tájékozódás az intézményi dokumentumokban
 • Utánpótlás-nevelés
 • Diákjogok gyakorlása a tanulókat érintő ügyekben
 • Javaslattétel, döntéselőkészítés a kollégium fejlesztési feladataiban
 • Szervezett közösségformálás
 • Hagyományápolás , rendezvények szervezése
 • Joggyakorlás a tanulók egyéni vagy közösségi problémáinak feltárásában, megoldásában
 • Joggyakorlás a kollégiumi szabályzók kidolgozásában
 • A kollégiumi élet működésének szervezése, ellenőrzése
 • A prevenciós tevékenység szervezett segítése
 • A DÖK folyamatos működésének és kapcsolattartásának biztosítása
 • A DÖK munkáját a tanulók által felkért főállású nevelő támogatja, aki megbízás alapján eljárhat a DÖK képviseletében.