Titkárság:22/500 231
Porta: 22/312 072 22/501 648
Fax: 22/500 290
OM:040659

Alapítvány:

Kulturált Ifjúságért Alapítvány
Adószáma: 18482148-1-07
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.

Fenntartó:

Székesfehérvári Tankerületi Központ
8000 Székesfehérvár
Petőfi út 5.I.em
Telefon: +36 (22) 795-240 E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

Székhelyintézmény:


Székesfehérvári József Attila Középskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchényi u. 13.Székesfehérvári József Attila


Középiskolai Kollégium


Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma

Cím:8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
E-mail:intezmeny@nemesnagy-koll.edu.hu
Szállás:szallas@nemesnagy-koll.edu.hu

Tisztelt Látogatók! Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket honlapunkon! A József Attila Középiskolai Kollégium Nemes Nagy Ágnes Kollégiumának tagintézmény-vezetőjeként invitálom Önt, hogy e honlap segìtségével ismerje meg intézményünket!

Kollégiumunk 2017. szeptember 1-től a József Attila Középiskolai Kollégium tagintézményeként működik. 2015-ben ünnepeltük intézményünk fennállásának 40. évfordulóját, tehát 1975 óta fogadjuk Székesfehérvár város középiskoláiból felvételüket kérő lány tanulókat, biztosìtva számukra a szabad iskolaválasztással együtt a folyamatos, biztonságos ellátást, a tanulási feltételeket, a tanulás segìtését, valamint a szabadidős tevékenységeket. A 412 fő befogadására alkalmas épületben nyolc szinten, három- és négyágyas szobák mellett közösségi helyiségek, valamint a tanulást és a szabadidő eltöltését szolgáló helyiségek találhatók.

A kollégiumban diákjainknak napi háromszori étkezést igényelhetnek, rendszerint este is meleg étellel. Szolgáltatásaink közé hétköznaponként reggel 7.00 órától 15.30-ig ápolónői ügyelet is tartozik.

Elsődleges célunk a nyugodt tanulási feltételek megteremtése ahhoz, hogy gyerekeink a választott középiskolát a lehető legeredményesebben végezhessék el. Ehhez igyekszünk minden feltételt biztosìtani, melyhez figyelembe vesszük az adott tanuló életkorát, tanulmányi előmenetelét, érdeklődési körét. Diákjainknak minden lényeges közismereti tárgyból szakképzett tanárok biztosìtják a szükséges segìtséget. A tanulmányi munka segìtése és a tehetséggondozás keretében rendszeres korrepetálások, felzárkóztató foglalkoztatások, érettségire és nyelvvizsgára felkészìtők, 30 különféle szakkör, hétezer kötetes könyvtár, CD- és DVD-tár, számìtógép- és internet használati lehetőség, a sportolni vágyóknak pedig konditerem és sportszakköreink biztosìtják a szabadidő hasznos eltöltését. Székesfehérvár sokszìnű kulturális és sportéletének megismerése a mindennapjainkhoz tartozik. Kollégistáink szìvesen vesznek részt városi rendezvényeken, középiskolásoknak szervezett városi és megyei vetélkedőkön. Igen jó kapcsolatot ápolunk a városi és megyei oktatási intézményekkel, alapìtványokkal és civil szervezetekkel is.

Kollégiumi rendezvényeinken minden diákunknak lehetőséget adunk szereplésre, megmérettetésre. Intézményünk múltjából máig élő hagyományaink vannak. Ilyenek: az elsősök bemutatkozó műsora, a tehetségkutató Ki mit tud?, a megyei kollégiumoknak meghirdetett Egészséges életmód és élhető környezet vetélkedő, a Röppentő, a félévente megtartott diákönkormányzati- sport- és egészségnap nap. Kollégiumunk az országban elsőként vette fel Nemes Nagy Ágnes költőnő nevét. Tiszteletünk jeléül minden év januárjában egy egész hetes rendezvénysorozattal, többek között regionális és megyei szintű versenyek szervezésével emlékezünk meg munkásságáról. Szeretnénk költészetét és műveit a diákok széles körével megismertetni.

Intézményünkben 2001-ben indult útjára az Arany János Tehetséggondozó Program. A programban a Teleki Blanka Gimnázium és általános Iskolával és a József Attila Középiskolai Kollégiummal közösen veszünk részt szoros együttműködésben.

Kollégiumunk 2016-ban elnyerte a megtisztelő Örökös Ökoiskola cìmet. Az ÖKO-életszemlélet a kollégiumi élet minden szegmensét áthatja, és büszkén mondhatjuk, hogy mindennapjaink szerves részévé vált. Természetesen mindezek mögött a nevelőmunkában elhivatott tantestület és összeszokott, munkájára igényes dolgozói közösség áll.

Tantestületünk az örök emberi értékek iránt elkötelezetten, felelősséggel, bizalommal és szeretetteljesen koordinálja a gyermekek mindennapjait. A személyes törődés és a tanulmányok segìtése mellett nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink egészségének védelmére, a káros szenvedélyek megelőzésére, képességeik fejlesztésére, a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteik bővìtésére, az együttélési szabályok elsajátìtására azért, hogy magabiztos, kiegyensúlyozott, önálló és eredményes felnőttekké válhassanak.

Reméljük, hogy honlapunk felkeltette érdeklődését, jó benyomásokat szerez intézményünkről, mozgalmas diákéletünkről, szìnes szabadidős programjainkról, szakmai eredményeinkről, és bizalommal hozza majd lánygyermekét a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumba.

Nyikusné Tatai Szilvia

tagintézmény-vezető

Kollégiumunk diákszemmel