Titkárság:22/500 231
Porta: 22/312 072 22/501 648
Fax: 22/500 290
OM:040659

Alapítvány:

Kulturált Ifjúságért Alapítvány
Adószáma: 18482148-1-07
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.


Székhelyintézmény:


Székesfehérvári József Attila Középskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchényi u. 13.

Székesfehérvári

József Attila
Középiskolai Kollégium


Nemes Nagy Ágnes
Kollégiuma

Cím:8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
E-mail:intezmeny@nemesnagy-koll.sulinet.hu
Szállás:szallas@nemesnagy-koll.sulinet.hu

Kedves Látogató!

Köszöntöm abból az alkalomból, hogy felkereste a Nemes Nagy Ágnes Kollégium honlapját. Külön is köszöntöm mindazokat, akiknek valamilyen kapcsolata volt vagy jelenleg is van intézményünkkel, és azokat is, akik szállóvendégként csak néhány napot szeretnének eltölteni nálunk. Az intézmény igazgatójaként invitálom Önt, hogy e honlap segítségével ismerje meg Székesfehérvár önálló lánykollégiumát.

Kollégiumunk 1975 óta fogadja a Székesfehérvár város középiskoláiból felvételüket kérő lány tanulókat, biztosítva számukra a szabad iskolaválasztással együtt a folyamatos, biztonságos ellátást, a tanulási feltételeket, a tanulás segítését, valamint a szabadidős tevékenységeket. A 412 fő befogadására alkalmas épületben nyolc szinten, három- és négyágyas szobák mellett közösségi helyiségek, valamint a tanulást és a szabadidő eltöltését szolgáló helyiségek találhatók.

Diákjainknak napi háromszori étkezést biztosítunk, rendszerint este is meleg étellel. Szolgáltatásaink közé orvosi ellátás és egész napos ápolónői ügyelet is tartozik.

Célunk a nyugodt tanulási feltételek megteremtése. Ehhez az ellenőrzés több formáját is alkalmazzuk, melyet a tanuló korától, tanulmányi előmenetelétől függően egyéni elbírálás alapján döntünk el. Diákjainknak minden lényeges közismereti tárgyból szakképzett tanárok biztosítják a szükséges segítséget. A tanulmányi munka segítése és a tehetséggondozás keretében rendszeres korrepetálások, felzárkóztató foglalkoztatások, érettségire és nyelvvizsgára felkészítők, 28 különféle szakkör, hétezer kötetes könyvtár, CD- és DVD-tár, számítógép- és internethasználati lehetőség, a sportolni vágyóknak pedig konditerem és sportszakköreink biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését. Székesfehérvár sokszínű kulturális és sportéletének megismerése a mindennapjainkhoz tartozik (színházbérlet, városi versenyek…stb).

Rendezvényeinken minden diákunknak lehetőséget adunk szereplésre, megmérettetésre. Kollégiumunk múltjából máig élő hagyományaink vannak. Ilyenek: az elsősök bemutatkozó műsora, a tehetségkutató Ki mit tud?, a végzősök Mikulás-estje, a félévente megtartott diákönkormányzati nap.

Kollégiumunk az országban elsőként és máig egyetlenként vette fel Nemes Nagy Ágnes költőnő nevét. Emlékét őrizzük, és szeretnénk költészetét és műveit a diákok széles körével megismertetni. Regionális és megyei szintű versenyekkel januárban egy egész hetet szentelünk az ünneplésre.

2001 óta részt veszünk az országos Arany János Tehetséggondozó Programban a Teleki Blanka Gimnáziummal és a József Attila Középiskolai Kollégiummal közösen.

Tantestületünk az örök emberi értékek iránt elkötelezetten, felelősséggel, bizalommal és szeretetteljesen irányítja a kollégisták mindennapjait. A személyes törődés és a tanulmányok segítése mellett nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink egészségének védelmére, a káros szenvedélyek megelőzésére, képességeik fejlesztésére, a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteik bővítésére, az együttélési szabályok elsajátítására.

Természetesen mindezek mögött a nevelőmunkában elhivatott tantestület és összeszokott, munkájára igényes technikai személyzet áll. Nevelőmunkánkat azzal a felelősségtudattal végezzük, amit a Jókai Anna által megfogalmazott gondolatok közvetítenek a legkifejezőbben:

„Nem lehet a megvalósult működés szépen egybefont fonatát visszafelé szálakra bontani, az eredmény mutatja meg, mi lett a szándékból: milyen lett a forgatagba bocsátott ifjú ember?”

Reméljük, hogy weboldalunk segítségével vonzó képet kap az itt folyó munkáról, működési rendünkről, mozgalmas diákéletünkről, színes szabadidős programjainkról, szakmai eredményeinkről.

Kollégiumunk diákszemmel